Aluminiumsbekledd dør

De fleste typer dører kan leveres med aliminiumsbekledning. Du står fritt til å velge om du vil ha en standard hvit eller gå for noe mer kreativt.